ඉලෙක්ට්රොනික කොටස්

ඉලෙක්ට්රොනික කොටස්වල පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන්න
1. අධි සංඛ්‍යාත උපාංග සඳහා ක්‍රීම් කිරීම / ආවරණ නඩුව
2. කොටස ස්පර්ශ කිරීමෙන්, රිලේ කොටස මගින් සන්නායකතාව සඳහා hrapnel / spring කොටස
3. ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් සඳහා ආධාරක රාමුව, සටහන් පොත් රාමුව, දුරකථන රාමුව
4. ව්‍යුහ කොටස, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර බැරලය
5. සම්බන්ධක ප්ලග්
6. අනෙක් අය, බොත්තම් කොටුව

ජංගම දුරකථන කොටස

cell phone part01

බොත්තම් කොටුව

සම්බන්ධක ප්ලග්

සටහන පොත් කොටස

රිලේ කොටස