වෝටර්ජෙට් කැපීම

අධි පීඩන ජල ජෙට් යානයක් භාවිතයෙන් වෝටර්ජෙට් කැපීම, පරිගණකයේ පාලනය යටතේ අත්තනෝමතික ලෙස වැඩ කොටස් කැටයම් කළ හැකිය, එය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව පරිසරය තුළ ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් වැඩ කොටස් භෞතික හා රසායනික ගුණාංග අඩු කරයි. මේ අතර, කරදරයකින් තොරව, පටු මැහුම්, පිරිසිදු හා පාරිසරික.

ක්‍රියාවලි පරාසය
තහඩුව / තහඩු කැසීම: <120 මි.මී.
පළල: <4000mm
දිග: <12000mm
මැහුම් පළල: 2mm - 2.7mm
ඉවසීම: -1mm - 1mm, -2mm - 2mm

Stick න මල නොබැඳෙන තහඩු වෝටර්ජෙට් කැපීම

thick stainless plate waterjet cutting - 01
thick stainless plate waterjet cutting

මල නොබැඳෙන වානේ වෝටර්ජෙට් කැපීම

stainless steel waterjet cutting 01
stainless steel waterjet cutting 02