ලේසර් කැපීම

ලේසර් කැපුම් රේඛාව

ලේසර් කැපීම යනු පටු හා සිනිඳු කැපුම් මැහුම් සහිත ඉහළ කාර්යක්ෂම කප්පාදුවක් වන අතර එය ඉහළ ස්වයංක්‍රීය, අඩු තාප බලපෑමට ලක්වූ, වැඩ කොටසෙහි අඩු විරූපණයකින් ද යුක්ත වේ. විශාල සැකසුම් thickness ණකම හෝ වේගයෙන් වැඩ කරන ව්‍යාපෘති සහිත ඉහළ නිරවද්‍යතා පත්‍ර / තහඩු සහ සුපිරි දිගු තහඩු සැකසීම සඳහා එය විශාල වාසියක් වේ.

තහඩුව / තහඩු කැසීම: 0mm - 20mm
පළල: <2000 මි.මී.
දිග: <8000mm
මැහුම් පළල: 0.1mm - 0.5mm
ඉහළ ඉවසීම: -0.5mm - 0.5mm

laser cutting - 01
laser cutting -1
laser cutting -03
Laser cutting
laser cutting4