කර්මාන්තශාලා / ගබඩා ප්‍රදර්ශනය

වර්ග මීටර් 4,000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන අප දැන් අපනයන ව්‍යාපාර සඳහා විශේෂයෙන් වගකිව යුතු සේවක කණ්ඩායම් 15 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින අතර, 2018 දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80 ඉක්මවන වාර්ෂික විකුණුම් සංඛ්‍යාවක්, මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 කට වඩා වැඩි ලෝහ නිෂ්පාදන අපනයනය කරන අතර දැනට 100% ක් අපනයනය කරමින් සිටී. ලොව පුරා අපගේ නිෂ්පාදනය.